Members

Secretary & Students

Secretary:

Tomoko HIRAHARA, t-hirahara(at)m.tohoku.ac.jp

Students:

Post Docs Qiupeng Hu
D3 Yasuhiro Ishida
D3 Masafumi Oishi
D3 Yusuke Ota
D3 Masahiro Shimizu
D2 Tran Hoa
D2 Yogesh Gupta
D2 Takuma Aoki
D2 Shinya Gima
M2 Zhe Wang
M2 Shiori Akahira
M2 Sho Ishikawa
M2 Shigetomo Ito
M2 Yoshiharu Oyama
M2 Mao Owada
M2 Hiroki Tashiro
M1 Ryosuke Ozawa
M1 Kazumi Koda
M1 Takumi Koshimura
M1 Keigo Shiga
M1 Yuki Fuyuki
B4 Takato Aso
B4 Akio Iino
B4 Kyouhei Takano
B4 Hikaru Teduka
B4 Taishi Nakanishi
B4 Arinobu Hirayama
B4 Kazuki Masukawa

 

 

TOP