Members

Secretary & Students

Secretary:

Tomoko HIRAHARA, t-hirahara(at)m.tohoku.ac.jp

Students:

Post Docs Saikat Das
D3 Ma Chaoyan
D3 Sho Ishikawa
D3 Hiroki Tashiro
D2 Hou Linan
D2 Kong Lingqi
D1 Ye Haiting
D1 Taishi Nakanishi
D1 Kazuki Masukawa
D1 Takato Asou
M2 Yuuki Aizawa
M2 Shota Kodama
M2 Shin Suzuki
M2 Satoru Nozawa
M1 Kouhei Aita
M1 Hiroaki Ooki
M1 Mao Suzuki
M1 Mai Tachibana
M1 Takayuki Hirozane
M1 Hidenori Matuyama
B4 Etou Yuuno
B4 Kashiuchi Mizuki
B4 Kubota Keiryou
B4 Yazaki Ryouhei
B4 Yamaguchi Syou
B3 Ren Obayashi
B3 Masaki Kawata
B3 Ayane Sasaki
B3 Naoya Shinagawa
B3 Sena Takada
B3 Ichirou Muranushi

 

 

TOP