Members

Secretary & Students

Secretary:

Tomoko HIRAHARA, t-hirahara(at)tohoku.ac.jp

Students:

D3 Kong Lingqi
D3 Ye Haiting
D3 Taishi Nakanishi
D3 Kazuki Masukawa
D3 Takato Asou
D2 Yuuki Aizawa
D1 Kouhei Aita
D1 Rihaku Ojima
D1 Mao Suzuki
D1 Hidenori Matuyama
M2 Hao Chen
M2 Kubota Keiryou
M2 Yazaki Ryouhei
M2 Yamaguchi Sho
M1 Chunbo Jia
M1 Masaki Kawata
M1 Naoya Shinagawa
M1 Ichirou Muranushi
M1 Aderian Novito
B4 Seitaro Inoue
B4 Riku Konta
B4 Koki Sakata
B4 Hirochika Suzuki
B4 Akihiro Takeda
B4 Aisuke Fujimoto
B3 Sho Aida
B3 Sotaro Osaka
B3 Takuro Kato
B3 Amu Kojima
B3 Shuto Matsuoka
B3 Kaisei Yokoyama

 

 

TOP